Tiské stěny

Průvodce

Výlet Malými a Velkými stěnami naleznete v sekci Pěší výlety.

Interaktivní mapa

Můžete si otevřít mapu na mapy.cz a uložit do batůžku.

Chráněná krajinná oblast Labské pískovce, do níž spadající i Tiské stěny, je součástí rozsáhlé pískovcové tabule, která vznikla asi před 90 milióny let v křídovém období druhohor.

Poté co moře ustoupilo, které se zde v té době rozkládalo, zde zůstaly vrstvy usazených pískovců, zpevněných nejrůznějšími tmely. Postupem času došlo pohyby zemské půdy k popraskání těchto sedimentů.
Postupné zvětrávání, eroze, působení vody a odnosy materiálů zapříčinily vznik této bohatě členěné krajině s hlubokými kaňony se svislými stěnymi s různorodou modelací, která již v mnoha případech dostala své pojmenování.

Tiské stěny jsou přírodní památkou - bizarním skalním městem jižního okraje krušnohorského zlomu druhohorní pískovcové tabule. V západním výběžku Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce vytvářejí spolu s Rájeckými stěnami, Ostrovskýmí stěnami a Vysokým Sněžníkem atraktivní turistickou a horolezeckou oblast. Pískovcový masiv Tiských stěn, dosahující nadmořské výšky až 613 metrů, spadá k jihu téměř jednolitou svislou hradbou, na severní straně byl erozivními denudačními procesy rozrušen do četných sloupů, věží, stěn, roklí, soutěsek, převisů, jeskyň, náměstí a skalních hřibů.

Tiské stěny patří k nejstarším turistickým oblastem Labských pískovců.

Dočteme se o nich například již v průvodci po děčínském panství z roku 1828, ve kterém nalezneme i jedno z nejstarších vyobrazení části zdejších skal - útvary Doktor a Starosta (Der Doctor und der Bűrgermeister bei Tyssa). K návštěvě skalního města byl v dřívějších dobách doporučován průvodce, který cestou upozorňoval na skalní útvary podněcující návštěvníkovu fantazii. Tradice názvů skal se udržuje, ty nejznámější se zachovaly dodnes.

Tiské stěny se dělí na dvě velké části - VELKÉ A MALÉ STĚNY, jimiž vedou prohlídkové trasy. Obě spojuje naučná stezka značená bílým čtvercem s úhlopříčným zeleným pruhem, na které je 7 informativních zastávek. Po hřebeni Velkých stěn vede také červeně značená turistická stezka, která je nejkratší spojnicí mezi vstupním areálem a východním koncem skalního města u Turistické chaty.

Tiské stěny

Bürschlické stěny

Interaktivní mapa

Můžete si otevřít mapu na mapy.cz a uložit do batůžku.

Dlouhá hradba pískovcových skal rozkládající se na sever od tiského skalního města.

Začíná u silnice Tisá – Rájec v místě, kde stojí Klementův kříž. Toto místo se dříve nazývalo Schaafschlichte, protože zde v údolí podél skal se chovaly ovce. Hned na při cestě na západním okraji masivu se nalézají trosky zřícené mohutné skalní věže.

Neuberova věž se působením povětrnostních vlivů a eroze položila 5.12.1981 na svah nad věž a rozlomila na několik částí. Pád věže vnímali obyvatelé Tisé jako malé zemětřesení.

V oblasti si na své vedle lezců přijdou i turisté, projít se můžou po cestě mezi Bürschlickými a Tiskými stěnami, nebo přímo cestou vedoucí Bürschlickými stěnami, dojít se dá až na Turistickou chatu nebo navázat na některý z okruhů Tiskými stěnami.

Bürschlické stěny

Rájecké skály

Interaktivní mapa

Můžete si otevřít mapu na mapy.cz a uložit do batůžku.

Navštívíte-li Rájec, budete se zde opravdu cítit jako v ráji.

Pojmenování osady by sedělo trefně, ono však pochází z německého Raiza, Ratze, název je tedy podle všudypřítomné rostliny – vřesu. Jedná se o zapomenutější a odlehlejší oblast. Nalézají se zde chráněné mokřady se vzácnou květenou. Dřívější obyvatelé v severním Německu si pořídili chov ovcí zvaných „Heidschnucke“ – „Vřesovištní miláček“.

Ovce tohoto druhu byly schopny spásávat zdejší vřesovištní porost. Ovce z nížin však nevydržely zdejší zimy.

Oblast je oblíbena mezi lezci, kteří zde rozlehlé masivy, menší věže, zejména však klid. Z hlediska skalních masivů je oblast rozdělena do třech menších – Ptačí stěny, Rájecké údolí a Ostříží stěny. Největší klid naleznete v první z oblastí, největší věže pak ve druhé.

Na své si přijdou i běžní turisté,

vedle již zmíněných skalních oblastí můžou poznat historicky zajímavá místa, navštívit přírodní rezervaci nivy Olšovského potoka, či zaniklé osady.

V sekci pěší výlety naleznete popis trasy, kdy navštívíte zaniklá osídlení Rájce u hranic, Nových Dvorů a Hladova, dva mlýny, kapli, památné lípy, chráněné území Nivy Olšovského potoka. Jedná se o nenáročnou trasu cca 7 km, vede po cestách, loukách (částečně i po německém území).

Průvodce

Výlet za pamětihodnostmi Rájce naleznete v sekci pěší výlety. Období vhodné pro výlet je počátek jara a závěr podzimu.

Rájecké skály

Ostrovské skály

Interaktivní mapa

Můžete si otevřít mapu na mapy.cz a uložit do batůžku.

Ostrov je osada severně od Tisé, nalézá se na konci dlouhého údolí Bielatal.

Německý název osady Eiland pochází ze starofrýžského názvu země obklopené vodou. Malebné údolí s pěti vodními plochami lemují vysoké pískovcové skály, které tvoří významnou horolezeckou oblast.

Při návštěvě Ostrova si přijdou na své nejen horolezci, ale i výletníci, kteří se vydají za historickými památkami do přírody.

Ostrov byl již v 16. a 17. století takovou „průmyslovou zónou“ oblasti. Byly zde hamry, kovárny, pily, obilné mlýny, v blízkém okolí se těžila ruda, obživě sloužily i louky, pole.

Formou udělení léna, svobod a povinností byl z našeho dnešního pohledu zabezpečen obchod, ale i daňové povinnosti. Řadu podkladů se podařilo zdokumentovat a tak doporučujeme procházku historií. Průvodce naleznete v sekci Pěší výlety - na pětikilometrovém okruhu se seznámíte s místy, kde stávaly mlýny, hospody, s některými památkami – památnými kříži, historickými zemskými mezníky, studánkou odkud si hraběnka Thunová nechávala přivážet vodu.

Pokud půjdete z Ostrov po červené značce k Turistické chatě v Tisé v místech, kde se cesta zvedá strmě vzhůru, se nalézá skalní městečko zvané Himmelreich (Nebeská říše).

Cestu lemují mohutné skalní věže. Své jméno oblast dostala podle toho, že stoupáte-li do kopce, spatříte nad sebou mezi vrcholky skal a stromů pouze nebe. V horní části, kousek od cesty se nalézá památník horolezcům z našeho regionu, kteří zahynuli v horách. Odhalen byl v září 2015.

Průvodce

Procházku historií Ostrova naleznete v sekci pěší výlety.

Ostrovské skály

Nad Stěnami Modřín

Interaktivní mapa

Můžete si otevřít mapu na mapy.cz a uložit do batůžku.

Vysoká skalní hradba táhnoucí se od východního konce obce Tisá až téměř k osadě Sněžník.

Vypíná se nad údolím Liboucheckého potoka nad obcemi Libouchec, Kamenec, Modrá a Jílové. Hned z počátku pískovcové stěny stojí dominanta – vysoká skalní jehla Věž Dogy. Dříve zvaná Zsigmondturm po význačném alpském horolezci, který v mládí zahynul v horách.

V historické době byla označována jako Švédská stráž.

Podle zvěstí za doby třicetileté války měli zde Švédové strážní hlídku, která by je upozorňovala na blížící se císařské vojsko. Zhruba v polovině masivu se nalézá Rajská věž, nejvyšší útvar celé oblasti. Nad stěnou, již blízko osady Sněžník, bývala dříve obora značné rozlohy, kde se chovala jelení zvěř.

Jeleny dovezené z ciziny zde přikrmovali vedlejšími produkty z ústecké Schichtovy továrny na mýdlo. Proto se tento oblíbený produkt pro domácnost též nazýval Jelení. Zvěř zde velmi dobře prospívala a zdejší jeleni se chlubili mnohým parožím, za něž získávali na soutěžích medaile. Jenže po té byly všechny trofeje a ceny anulovány z důvodu umělého přikrmování. Výlet do oblasti naleznete mezi návrhy pěších výletů.

Pod stěnami se až do roku 195 nalézala malá osada Havraní. Místo, kde stávala zájezdní hospoda opředená mnoha pověstmi, působí tak, jako by bylo opuštěno nedávno – sklep s nářadím, studna, sklípek. Ve svahu pod stěnami se nacházejí památky po těžbě kamene a hornické činnosti.

Nad Stěnami – Modřín